Звіт про проведення періодичного відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 105 «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

1. Вид і назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер:

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 105 «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3. Цілі прийняття акта.

Проект постанови розроблено з метою встановлення порядку, який визначає процедуру проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

4. Строк виконання заходів з відстеження.

З 20 лютого по 25 березня 2024 року.

5. Тип відстеження.

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Відстеження проводиться шляхом статистичного аналізу інформації про кількість заяв, що надійшли на отримання витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок категорії земель сільськогосподарського призначення, що розташовані за межами населених пунктів.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Пунктом 11 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» передбачено, що у 2018 році за рішенням та в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, проводиться загальнонаціональна (всеукраїнська) нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення – оцінка земель сільськогосподарського призначення, яка проводиться одночасно на всій території країни.

Порядок проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 105.

Роботи з оцінки проводились безпосередньо відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831 (на час чинності цієї методики) та порядку, передбаченому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» від 23 травня 2017 року № 262 (на час його чинності).

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 листопада 2018 р. № 552 «Про затвердження технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» затверджено відповідну технічну документацію.

Пунктом 3 зазначеного наказу передбачено, що він набирає чинності з 01.01.2019.

Кількість заяв, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для отримання послуги з видачі витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок категорії земель сільськогосподарського призначення, що розташовані за межами населених пунктів в розрізі адміністративно-територіальних одиниць наведено у таблиці.

Назва адміністративно-територіальної одиниці (автономна республіка, область)
Кількість заяв, що надійшла для отримання послуги з видачі витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок категорії земель сільськогосподарського призначення (технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення)
Автономна Республіка Крим
Вінницька область
211 208
Волинська область
146 291
Дніпропетровська область
131 150
Донецька область
12 794
Житомирська область
162 563
Закарпатська область
16 948
Запорізька область
17 561
Івано-Франківська область
53 163
Київська область
146 613
Кіровоградська область
134 405
Луганська область
547
Львівська область
113 124
Миколаївська область
119 262
Одеська область
159 003
Полтавська область
148 344
Рівненська область
92 578
Сумська область
181 572
Тернопільська область
81 619
Харківська область
80 735
Херсонська область
9 352
Хмельницька область
129 932
Черкаська область
111 583
Чернівецька область
71 751
Чернігівська область
166 169
Всього:
2 498 267

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Ціллю державного регулювання було визначення процедури проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

Ціль державного регулювання була досягнута шляхом затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, в тому числі закріплення складу технічної документації з нормативної грошової земель та показників нормативної грошової оцінки одиниць площі ріллі по Автономній Республіці Крим та по областям.

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін.

На підставі отриманих значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивне значення.

Статистичні дані щодо необхідності в отриманні витягів із технічної документації з технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення свідчить про те, що ціль державного регулювання досягнута.

В. о. Голови Державної
служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                       Дмитро МАКАРЕНКО