Звіт про виконання Плану роботи Громадської ради при Держгеокадастрі за 2020 рік

Рішення Громадської ради при Держгеокадастрі від 30.03.2020 щодо результатів обговорення Звіту Громадської ради при Держгеокадастрі про виконання Плану роботи Громадської ради за 2020 рік.

Про схвалення Звіту Громадської ради при Держгеокадастрі про виконання Плану роботи Громадської ради за 2020 рік.

За результатами обговорення Звіту Громадської ради при Держгеокадастрі про виконання Плану роботи Громадської ради за 2020 рік на засіданні Громадської ради при Держгеокадастрі 30 березня 2021 року, керуючись Положенням про Громадську раду при Держгеокадастрі, затвердженим наказом Держгеокадастру № 69 від 04.03.2020,

Громадська рада при Держгеокадастрі вирішила:

  1. Схвалити Звіт Громадської ради при Держгеокадастрі про виконання Плану роботи Громадської ради за 2020 рік, визнати роботу Громадської ради за 2020 рік задовільною.
  2. Голові Громадської ради при Держгеокадастрі Грибкову М. Є., секретарю Громадської ради при Держгеокадастрі Обручковій А. Ю. забезпечити оприлюднення Звіту Громадської ради при Держгеокадастрі про виконання Плану роботи Громадської ради за 2020 рік шляхом розміщення його на офіційному вебсайті Держгеокадастру.

Голова Громадської ради при Держгеокадастрі М. Є. Грибков

Секретар Громадської ради при Держгеокадастрі А. Ю. Обручкова

 

СХВАЛЕНО
рішенням Громадської ради
при Держгеокадастрі
(протокол засідання № 1
від “ 30 ” березня 2021 р.)
Голова Громадської ради
при Держгеокадастрі
________________/Грибков М. Є./

 

ЗВІТ
про виконання Плану роботи Громадської ради при Держгеокадастрі
за 2020 рік

Згідно із пунктами 4, 18 та 24 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, в редакції постанови Кабінету Міністрів України № 353 від 24.04.2019 (далі – Типове положення), Громадська рада, що утворена при органі виконавчої влади готує та оприлюднює щорічний річний звіт про свою діяльність (п/п 7 п. 4); відсутність звіту громадської ради щодо виконання річного плану роботи, передбаченого пунктом 24 цього Типового положення є підставою для дострокового припинення діяльності громадської ради (п.18); на засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників органу виконавчої влади в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану роботи громадської
ради за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік (п. 24). З урахуванням наведених положень Типового положення для обговорення Громадською радою при Держгеокадастру надається цей Звіт про виконання Плану роботи Громадської ради при Держгеокадастрі за 2020 рік та пропонується прийняти рішення про його схвалення.

  1. Загальні положення

Громадська рада при Держгеокадастрі (далі — Громадська рада) сформована на установчих зборах з формування нового складу громадської ради при Держгеокадастрі 24 січня 2020 року у складі 12 осіб. Наказом Держгеокадастру від 24.01.2020 р. № 12, затверджено склад Громадської ради при Держгеокадастрі. Наказами Держгеокадастру № 117 від 06.04.2020, № 319 від 13.08.2020, № 481 від 13.11.2020 внесено зміни до складу Громадської ради та на сьогодні вона є сформованою у такому складі:


з/п
ПІБ представника
Назва інституту громадянського суспільства (ІГС)
1.
Звенигорецький

Руслан Іванович

Громадська спілка

«Асамблея Аграрних палат України»;

2.
Грибков Михайло Євгенович
Всеукраїнська профспілка працівників геодезії, картографії та кадастру
3.
Даценко Людмила Миколаївна
Громадська спілка «Українське товариство геодезії і картографії»
4.
Князєв Сергій Володимирович
Громадська організація «Повір у себе і зроби»
5.
Ковалець Павло Михайлович
Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання вимушено переміщених осіб «Україна – моя сім’я»
6.
Кошиль Андрій Григорович
Асоціація «Земельна спілка України»
7.
Александров Олег Володимирович
Благодійна організація

«Благодійний фонд «Центр реституції»

8.
Полтавець Анатолій Миколайович
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців землеустрою України»
9.
Рибалка Зінаїда Володимирівна
Громадська організація «Стоп нелегал»
10.
Тараторін Юрій Михайлович
Громадська організація «Асоціація фахівців нерухомості (ріелторів) України»
11.
Травянко Олександр Іванович
Громадська спілка «Всеукраїнська організація інвалідів війни, Збройних Сил, рятувальників, поліцейських, учасників бойових дій та антитерористичних операцій»
12.
Підлісний Олександр Олександрович
Всеукраїнська громадська організація

«Українська картографічна асоціація»

13.
Коваль

Павла Васильовича

Всеукраїнське громадське об’єднання

«Українська аграрна конфедерація»

14.
Юрченко

Елліну Станіславівну

Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу»
15.
Третяк

Роман Антонович

«ГІС-Асоціація України»

Відповідно до Положення про Громадську раду при Держгеокадастрі, яке було затверджено наказом Держгеокадастру від 04.03.2020 р. № 69, «Громадська рада при Держгеокадастрі є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів».

На перших засіданнях Громадської ради, які відбулись 24 січня, 07 лютого та 24 березня у 2020 році були вирішені організаційно-установчі питання діяльності Громадської ради: 1) обраний керівний склад Громадської ради; 2) затверджені її правовстановлюючі документи: Положення про Громадську раду та Регламент Громадської ради; 3) визначена структура Громадської ради – утворені Комітети за напрямками основної діяльності та обрані голови цих Комітетів; 4) затверджений План роботи Громадської ради на 2020 рік.

Крім того, на засіданні Громадської ради 24 березня було прийнято рішення про проведення чергових засідань Громадської ради кожного місяця. Всі протоколи засідань Громадської ради при Держгеокадастрі, і відповідності до вимог Типового положення, є оприлюдненими на офіційному веб-сайті Держгеокадастру у розділі «Громадська рада».

  1. Виконання запланованих заходів

Оскільки діяльність Громадської ради при Держгеокадастрі проводилась у відповідності із Планом роботи Громадської ради на 2020 рік, затвердженим рішенням Громадської ради від 24 березня 2020 року, Звіт про виконання щорічного Плану роботи надається в форматі освітлення виконання завдань відповідно зазначеного Плану (по аналогії із відповідними Звітами Держгеокадастру):

№№

п/п

Дата
Назва заходу
Відмітка
про виконання
1.
Квітень
Проведення заходів із громадського обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про землеустрій» щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою» (круглий стіл, конференція, тощо)
Виконано
2.
Квітень
Заходи із проведення громадських експертиз за зверненнями громадян та ІГС
Виконано
3.
Квітень
Відеоконференція з обговорення проектів нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність громадських рад та Ради голів громадських рад
Виконано
4.
Травень
Проведення чергового засідання Громадської ради із розгляду проектів нормативно-правових актів, оприлюднених Держгеокадастром на офіційному веб-сайті в розділі «Громадське обговорення» у другому кварталі 2020 року.

Доповіді голів Комітетів Громадської ради щодо роботи Комітетів за відповідними напрямками.

Виконано
5.
Червень
Проведення заходу з громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення пілотного проекту щодо запровадження та проведення масової оцінки
земель»
Виконано
6.
Липень
Проведення заходів з громадського обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання оцінки майна» та проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку земель» щодо вдосконалення засад проведення оцінки земель» (круглий стіл, наукова конференція, семінар)
Виконано
7.
Вересень
Проведення чергового засідання Громадської ради із розгляду проектів нормативно-правових актів, оприлюднених Держгеокадастром на офіційному веб-сайті в розділі «Громадське обговорення» у третьому кварталі 2020 року. Доповіді голів Комітетів Громадської ради щодо роботи Комітетів за відповідними напрямками.
Виконано
8.
Жовтень
Проведення заходів з громадського обговорення проекту Закону України «Про
консолідацію земель» разом із представниками Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру (науково-практична конференція).
Виконано
9.
Листопад
Проведення засідань Комітетів Громадської ради із обговорення проектів Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік та Плану роботи Громадської ради на 2021 рік, підготовка відповідних пропозицій.
Виконано
10.
Грудень
Проведення чергового засідання Громадської ради із розгляду проектів нормативно-правових актів, оприлюднених Держгеокадастром на офіційному веб-сайті в розділі «Громадське обговорення» у четвертому кварталі 2020 року. Доповіді голів Комітетів Громадської ради щодо роботи Комітетів за відповідними напрямками.
Виконано
11.
Протягом року
Обговорення інших проектів нормативно-
правових актів з важливих питань реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.
Виконано

 

  1. Виконання незапланованих заходів.

Як було зазначено вище, у відповідності до прийнятого Громадською радою рішення від 24.03.2020, чергові засідання Громадської ради проводились у 2020 році щомісяця, протоколи засідань та прийняти рішення із відповідними матеріалами оприлюднені на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.

Крім запланованих заходів, які відзначені у Плані роботи Громадської ради на 2020 рік Громадською радою при Держгеокадастрі були проведені такі додаткові заходи:

  • Закладені основи для запровадження громадського моніторингу за діяльністю Держгеокадастру та реалізації положень статті 190 Земельного кодексу України щодо громадського контролю за використанням та охороною земель – розроблені та затверджені відповідні правовстановлюючі документи щодо діяльності Моніторингових комітетів Громадської ради; утворені Моніторингові комітети Громадської ради при Головних управліннях Держгеокадастру; проведені організаційні заходи щодо започаткування громадського моніторингу на місцях; проведені численні зустрічі із керівництвом Держгеокадастру із питань запровадження громадського моніторингу та громадського контролю (червень – грудень 2020 року);
  • Громадською радою при Держгеокадастрі та її членами прийнято активну участь в обговорені питань запровадження нової уніфікованої методики нормативної грошової оцінки земель в межах територій територіальних громад, яке було ініційовано Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (серпень – листопад 2020 року);
  • Громадською радою при Держгеокадастрі та її членами прийнято активну участь та надані відповідні пропозиції в ході обговорення проекту Національної стратегії сприяння розвитку громадського суспільства в Україні на 2021 – 2025 рр (вересень – грудень 2020 року);
  • Головою Громадської ради у звітний період проведені зустрічі-консультації із керівниками Держгеокадастру із обговорення проблемних питання діючої моделі соціального діалогу, його формалізація в частині впливу на прийняття управлінських рішень, зокрема щодо встановлення ключових соціально-економічних параметрів в сфері соціально-трудових відносин, удосконалення комунікаційного компоненту чинної моделі, зокрема на територіальному та місцевому рівнях в рамках виконання Закону України «Про соціальний діалог в Україні» (березень, червень, вересень та листопад 2020 року). Заходи висвітлені на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.

 

Голова Громадської ради Грибков М. Є.

Секретар Громадської ради Обручкова А. Ю.