Наказ Держгеокадастру від 19.03.2020 № 93 "Про внесення змін до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків  у діяльності Держгеокадаструта затвердження змін до Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019–2020 року"

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
Держгеокадастр
Н А К А З

19 березня 2020 року Київ № 93

Про внесення змін до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків  у діяльності Держгеокадаструта затвердження змін до Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019–2020 року

На виконання пункту 6 розділу І «Організаційна реформа» плану заходів щодо реалізації Стратегічного плану діяльності Держгеокадастру «Кадастр 2.0 Прозорість. Доступність. Інновації.», затвердженого наказом Держгеокадастру від 16.12.2019 № 343, на підставі рішення Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру від 24.02.2020 (протокол № 2),керуючись Положенням про Державнуслужбу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15,

НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, затвердженого наказом Держгеокадастру від 27.03.2019 № 94 (із змінами, внесеними наказами Держгеокадастру від 17.05.2019 № 134 та від 21.06.2019 № 178),виклавши додатки 1 та 2 у новій редакції, що додаються.
  1. Затвердити зміни до Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019–2020 роки, затвердженої наказом Держгеокадастру від 22.04.2019 № 120 (із змінами, внесеними наказамиДержгеокадастру від 17.05.2019 № 134 та від 21.06.2019 № 178),виклавши додатки 1 та2до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру у новій редакції.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Управління запобігання та виявлення корупції.

Голова                                                                                                                      Денис БАШЛИК

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Держгеокадастру

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Держгеокадастру

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення