Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку консервації земель»

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку консервації земель»

1. Розробник: 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку консервації земель» є визначення організаційних засад проведення консервації деградованих і малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним, а також техногенно забруднених земельних ділянок, на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках є небезпечним для їх здоров’я.

3. Спосіб оприлюднення проекту акта:

Проект акта, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Зауваження та пропозиції надсилати на адресу:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151, тел. 299-35-38, факс 249-96-83, land_oz@land.gov.ua.

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                            Сергій ЗАВАДСЬКИЙ

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від    2021 р. №

Київ

Про затвердження Порядку консервації земель

Відповідно до частини четвертої статті 172 Земельного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок консервації земель, що додається.
  2. Міністерству аграрної політики та продовольства привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем’єр-міністр України                                                       Денис ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від   2021 р. №

ПОРЯДОК
консервації земель

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ