Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Повідомлення
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

1. Розробник

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2. Стислий виклад змісту проекту

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»(далі – проект акта) розроблено з метою приведення деяких актів Кабінету Міністрів України у відповідність із положеннями Закону України від 28 квітня 2021 року № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» щодо оптимізації процесів обробки відомостей та документів Державного земельного кадастру, застосування принципів екстериторіальності при внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та подання заяв в електронній формі засобами телекомунікаційного звʼязку разом із документацією із землеустрою, документацією з оцінки земель та іншими документами, які відповідно до
Закону України «Про Державний земельний кадастр» є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, визначення умов щодо поділу, об’єднання земельних ділянок із збереженням свого цільового призначення сформованими земельними ділянками, передбачено погодження поділу, об’єднання земельних ділянок, що перебувають у заставі чи користуванні, а також доповнено перелік земельних сервітутів.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект акта та пояснювальну записку буде розміщено на офіційному вебсайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
і на офіційному вебсайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій

Міністерство аграрної політики та продовольства України,
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001; agro.me.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру,
вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151; тел.: 299-35-33, факс: 249-96-83; kadastr@land.gov.ua.

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру
 
                           Сергій ЗАВАДСЬКИЙ

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _______ 2021 р. № ____

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства разом із Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів разом із Державною службою геології та надр, Міністерству економіки забезпечити інформаційну взаємодію для надання
(у тому числі через Публічну кадастрову карту та витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки) відомостей про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та гірничих відводів, необхідних для реалізації цієї постанови.

3. Міністерству аграрної політики та продовольства разом із Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру забезпечити розроблення та впровадження програмного забезпечення у складі Державного земельного кадастру, необхідного для реалізації цієї постанови.

4. Установити, що відомості Державного земельного кадастру, документи, що створюються у ході ведення Державного земельного кадастру, з метою підтвердження їх походження, цілісності та достовірності, зберігаються розподільно (шляхом створення, збереження та захисту їх резервної копії) за дорученням Кабінету Міністрів України.

5. Визнати такою, що втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 455 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 48,
ст. 1516).

6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 5 цієї постанови, яка набирає чинності через три місяці після її опублікування, абзацу третього підпункту 1 пункту 1, підпункту 6, підпункту 9, підпункту 21, абзацу третього підпункту 34, підпункту 42, підпункту 61, підпункту 64, підпункту 66, абзацу п’ятого підпункту 80, підпункту 98, абзацу другого підпункту 101, абзацу другого підпункту 102, підпункту 103 пункту 2, пункту 3 та підпункту 1 пункту 4 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з набранням чинності норм Закону України від 28 квітня 2021 року № 1423-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”.

Прем’єр-міністр України                              Денис  ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від_________ 2021р. № ______

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

1.     Мета

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проект акта) розроблено з метою приведення деяких постанов Кабінету Міністрів України у відповідність із положеннями Закону України від 28 квітня 2021 року № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».

2.     Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України від 28 квітня 2021 року № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» внесено зміни, зокрема, до Земельного кодексу України, якими визначено умови щодо поділу, об’єднання земельних ділянок із збереженням свого цільового призначення сформованими земельними ділянками, передбачено погодження поділу, об’єднання земельних ділянок, що перебувають у заставі чи користуванні, а також доповнено перелік земельних сервітутів.

Цим Законом внесено зміни, зокрема, до Закону України «Про Державний земельний кадастр», які передбачають:

розподільне зберігання відомостей Державного земельного кадастру, документів, що створюються у ході ведення Державного земельного кадастру, з метою підтвердження їх походження, цілісності та достовірності;

заходи для адміністратора Державного земельного кадастру у частині розроблення та забезпечення функціонування програмного забезпечення для моніторингу земельних відносин та інформаційної взаємодії з іншими державними електронними інформаційними ресурсами;

вилучення положень стосовно погодження надання висновків за результатами проведення державної експертизи програм і проектів із питань ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, матеріалів і документації Державного земельного кадастру;

повноваження державних кадастрових реєстраторів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин у частині перевірки відповідності поданих документів вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою та містобудівної документації;

вилучення положень стосовно здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні, ведення поземельних книг та внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки державними кадастровими реєстраторами, які здійснюють свою діяльність за місцем розташування земельної ділянки (район, місто республіканського значення Автономної Республіки Крим, місто обласного значення), а також надання відмов у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру з підстав розташування об’єкта Державного земельного кадастру на території дії повноважень іншого державного кадастрового реєстратора;

положення щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про землі в межах територій територіальних громад;

положення стосовно внесення до Державного земельного кадастру обмежень у використанні земель, у тому числі автоматизованого визначення меж обмежень у використанні земель; автоматичного вилучення відомостей про обмеження;

вилучення положень стосовно внесення до Державного земельного кадастру відомостей про економічну оцінку земель на підставі затвердженої технічної документації з такої оцінки;

положення щодо складу та підстав внесення до Державного земельного кадастру відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру (угіддя земельної ділянки, обмеження у використанні земель, межі територій територіальних громад) та вимоги щодо подання документації із землеустрою, оцінки земель;

положення стосовно застосування принципів екстериторіальності при внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та подання заяв в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку разом із документацією із землеустрою, документацією з оцінки земель та іншими документами, які відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

положення щодо використання кваліфікованої електронної позначки часу;

положення щодо доповнення переліку осіб, які можуть звертатися із заявою про державну реєстрацію земельної ділянки;

положення, що технологічне та програмне забезпечення Державного земельного кадастру має забезпечувати інформаційну взаємодію з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, для надання (у тому числі через Публічну кадастрову карту та витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки) відомостей про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та гірничих відводів;

положеннями щодо відображення даних на кадастровому плані земельної ділянки;

положеннями, що за бажанням заявника витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку має містити: посилання на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру, відомості про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та гірничих відводів, одержані в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;

положення про внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, визначені відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» і встановлені до набрання чинності частиною сьомою статті 47 Закону України «Про землеустрій» на підставі матеріалів, за якими відповідно до законодавства, що діяло на момент їх розроблення, здійснювалося встановлення таких обмежень, за заявою органу охорони культурної спадщини, який затвердив такі матеріали. У разі, якщо з таких матеріалів неможливо встановити дійсні межі зазначених обмежень, такі відомості вносяться до Державного земельного кадастру на підставі науково-проектної документації у сфері охорони культурної спадщини, передбаченої Законом України «Про охорону культурної спадщини».

З огляду на те, що згідно з частиною третьою статті 5 Закону України
«Про Державний земельний кадастр» Порядок ведення Державного земельного кадастру визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог цього Закону, відповідні зміни необхідно внести до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2012 р. № 1051.

Проектом акта передбачено внесення змін до:

Переліку платних адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835;

Переліку відомостей, обмін якими здійснюється в процесі інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483;

Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р.

3.     Основні положення проекту акта

Проектом акта передбачено внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2012 р. № 1051, Переліку платних адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835, Переліку відомостей, обмін якими здійснюється в процесі інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами згідно з додатком до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483, та Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг згідно з додатком розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р.

На виконання вимог Закону України від 28 квітня 2021 року № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» на всій території України запроваджується принцип екстериторіальності при внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та подання заяв в електронній формі засобами телекомунікаційного звʼязку разом із документацією із землеустрою, документацією з оцінки земель та іншими документами, які відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру. У зв’язку з цим втрачає актуальність постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 455 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок».

4.     Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що діють у цій сфері правового регулювання, є Земельний кодекс України, Кодекс України про надра, закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону земель», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», від 1 серпня 2011 р. № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг», від 3 червня 2013 р.
№ 483 «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами» та розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

5.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством фінансів України, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерством культури та інформаційної політики України, Міністерством економіки України, Міністерством розвитку громад та територій України, Державною службою геології та надр України та Державною регуляторною службою України.

Проект акта підлягає проведенню правової експертизи Міністерством юстиції України та цифрової експертизи Міністерством цифрової трансформації України.

Проект акта потребує направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи.

Проект акта не потребує проведення консультацій із заінтересованими сторонами.

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної.

Проект акта не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Для громадського обговорення проект акта розміщено на офіційному вебсайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: https://agro.me.gov.ua/ua та офіційному вебсайті Держгеокадастру (land.gov.ua).

7. Оцінка відповідності

У проекті акта відсутні положення, що:

стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції;

стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;

впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;

створюють підстави для дискримінації.

8.Прогноз результатів

Прийняття проекту акта забезпечить:

реалізацію вимог Земельного кодексу України та законів України
«Про Державний земельний кадастр» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель»;

приведення у відповідність із вимогами законодавства постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», від 1 серпня 2011 р. № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг», від 3 червня 2013 р. № 483 «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами» та розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії, картографії та кадастру
                           Сергій ЗАВАДСЬКИЙ

_______________ 2021 р.

Додаток до пояснювальної записки

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

Заінтересована
сторона
Вплив реалізації акта на заінтересовану сторонуПояснення очікуваного впливу
Фізичні та юридичні особи, власники і користувачі земельних ділянокРеалізація прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, покращення користування відомостями та документами Державного земельного кадастру, підвищення якості та доступності надання послуг у сфері Державного земельного кадаструНадання можливості щодо подання звернень до Державного земельного кадастру в будь-який момент часу та в будь-якому місці шляхом застосування принципів екстериторіальності та подання заяв засобами телекомунікаційного зв’язку в електронній формі. Розширення переліку відомостей, що надаються у витягах Державного земельного кадастру, та через Публічну кадастрову карту, зокрема, для реалізації переважного права викупу земельної ділянки
Державні кадастрові реєстраториВизначення повноважень щодо здійснення перевірки відповідності поданих документів. Зменшення обсягу робіт та витрат робочого часу на документування процесів під час ведення Державного земельного кадаструЗапровадження перевірки відповідності поданих документів, в тому числі документації із землеустрою та оцінки земель, за принципом «одного дотику». Скорочення робіт та процедур документування, пов’язаного із переходом до електронної форми подання звернень, зменшенням кількості виготовлення паперових копій електронних форм документів та здійсненням інформування заявників з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку та електронної пошти заявника
Сертифіковані інженери-землевпорядникиЗменшення терміну виготовлення документації із землеустрою та державної реєстрації земельних ділянокТермін виготовлення документації із землеустрою скорочується разом зі зменшенням форм державного контролю, однією з яких є державна експертиза землевпорядної документації, а також термінів перевірок і погоджень документації із землеустрою та оцінки земель; застосування кваліфікованого електронного підпису з використанням кваліфікованої електронної позначки часу підтверджує якість, відповідність вимогам законодавства та цілісність документації із землеустрою та оцінки земель в електронному вигляді, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру
Адміністратор Державного земельного кадаструПокращення програмного забезпечення Державного земельного кадаструПрограмне забезпечення Державного земельного кадастру має полегшити подачу заявниками звернень в електронній формі з використанням засобів ідентифікації особи; забезпечити пришвидшення документування відомостей Державного земельного кадастру шляхом переважного використання документів у електронній формі; здійснення автоматизованого визначення меж обмежень у використанні земель; автоматизованого виключення відомостей про обмеження у використанні земель, термін дії яких завершено
Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядуванняПокращення інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування при прийнятті управлінських рішень в частині управління земельними ресурсами, організації раціонального використання та охорони земель в межах їх повноважень, визначених законодавствомНаповнення Державного земельного кадастру новими відомостями про його об’єкти, зокрема, щодо обмежень у використанні земель, ділянок надр; забезпечення безоплатного та простого порядку внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі територій територіальних громад, сприятиме прийняттю оптимальних управлінських рішень при управлінні та розпорядженні землями
В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії, картографії та кадастру
         Сергій ЗАВАДСЬКИЙ

_______________ 2021 р.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ