Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Повідомлення
про оприлюднення
проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 1. Розробник

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 1. Стислий виклад змісту проекту

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проект акта) розроблено з метою приведення деяких актів Кабінету Міністрів України у відповідність із положеннями законів України від 17 червня 2020 року № 711-IX
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», від 3 листопада 2020 року № 943-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі» в частині спрощення процедури зміни виду цільового призначення земельної ділянки та його визначення в межах відповідної функціональної зони, захисту прав власників, користувачів земельних ділянок, спрощення процедур доступу та користування відомостями Державного земельного кадастру, у тому числі через Публічну кадастрову карту, надання деяких адміністративних послуг.

 1. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект акта та пояснювальну записку буде розміщено на офіційному вебсайті Міністерства аграрної політики та продовольства України і на офіційному вебсайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції
  від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

 1. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій

Міністерство аграрної політики та продовольства України,
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001; agro.me.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру,
вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151; тел.: 299-35-33, факс: 249-96-83; kadastr@land.gov.ua.

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії, картографії та кадастру
Сергій ЗАВАДСЬКИЙ

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _______ 2021 р. № ____

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 1. Міністерству аграрної політики та продовольства України разом із Державною службою геодезії, картографії та кадастру забезпечити розроблення та впровадження програмного забезпечення у складі Державного земельного кадастру, необхідного для реалізації цієї постанови.
 1. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу третього пункту 1, абзацу четвертого підпункту 4, абзаців четвертого та сьомого підпункту 5, підпунктів 6, 9, 10 та 12, абзаців третього – сьомого підпункту 15, підпунктів 16–22, 25 та 27, абзаців третього – шостого підпункту 29, абзаців четвертого – сьомого підпункту 31, абзаців тридцятого – сорокового підпункту 33, підпункту 34, абзацу третього підпункту 45, підпункту 48, абзаців третього – дев’ятнадцятого, тридцять другого – сорок третього, п’ятдесят шостого підпункту 49, підпунктів 50, 53–55, 57 та 60, абзаців другого та третього підпункту 61, підпунктів 62–65 та 67–73 пункту 2, пункту 3 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з набранням чинності Законом України від 17 червня 2020 року № 711-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 1. Мета

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проект акта) розроблено з метою приведення деяких постанов Кабінету Міністрів України у відповідність до положень законів України від 17 червня 2020 року № 711-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», від 3 листопада 2020 року № 943-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі», від 2 лютого 2021 року № 1175-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України».

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Вищезазначеними законами внесено зміни до Закону України «Про Державний земельний кадастр».

Законом України від 17 червня 2020 року № 711-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», зокрема, передбачено доповнення Держаного земельного кадастру відомостями про функціональне зонування території України, її частин (груп областей), території Автономної Республіки Крим, областей, адміністративних районів та розроблення класифікатору видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними. Також цим Законом передбачено здійснення зміни виду цільового призначення земельної ділянки на підставі заяви власника (розпорядника, у визначених законом випадках – користувача) земельної ділянки, яка знаходиться в межах відповідної функціональної зони.

Законом України від 3 листопада 2020 року № 943-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі», виключено кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть проходити стажування у сфері земельних відносин адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та уповноважених посадових осіб виконавчих органів, органів місцевого самоврядування, які мають право надавати відомості з Державного земельного кадастру відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр». Також цим законом передбачено, що заява в електронній формі про внесення або отримання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку формується і подається з використанням саме Єдиного державного веб-порталу електронних послуг а не через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Враховуючи, що згідно з частиною третьою статті 5 Закону України «Про Державний земельний кадастр» Порядок ведення Державного земельного кадастру визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог цього Закону, відповідні зміни необхідно внести до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2012 р. № 1051.

Крім того, проект акту розроблено з метою приведення деяких актів Кабінету Міністрів України у відповідність до вимог Закону України
від 2 лютого 2021 року № 1175-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України», в частині врегулювання порядку внесення відомостей про державний кордон України до Державного земельного кадастру.

Проектом акта передбачено внесення змін до Переліку платних адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835, Порядку проведення стажування у сфері земельних відносин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2016 р. № 205.

 1. Основні положення проекту акта

Проектом акта передбачено внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2012 р. № 1051, Переліку платних адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835, Порядку проведення стажування у сфері земельних відносин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2016 р. № 205.

 1. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що діють у цій сфері правового регулювання, є Земельний кодекс України, закони України «Про Державний земельний кадастр», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державний кордон України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі», «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг», від 17 жовтня 2012 р. № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», від 21 березня 2016 р. № 205 «Деякі питання ведення Державного земельного кадастру» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством фінансів України, Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерством культури України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством оборони України, Міністерством енергетики України, Міністерством інфраструктури України, Державною регуляторною службою України, Державним агентством водних ресурсів України, Державним агентством лісових ресурсів України.

Проект акта підлягає проведенню правової експертизи Міністерством юстиції України.

Проект постанови не потребує проведення консультацій із заінтересованими сторонами.

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної.

Проект акта не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Для громадського обговорення проект акта розміщено на офіційному вебсайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (me.gov.ua) та офіційному вебсайті Держгеокадастру (land.gov.ua).

 1. Оцінка відповідності

У проекті акта відсутні положення, що:

стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції;

стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;

впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

містять ризики вчинення корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних із корупцією;

створюють підстави для дискримінації.

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта забезпечить:

реалізацію вимог законів України «Про Державний земельний кадастр», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державний кордон України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі», «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;

приведення у відповідність до вимог законодавства постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг», від 17 жовтня 2012 р.
№ 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», від 21 березня 2016 р. № 205 «Деякі питання ведення Державного земельного кадастру» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії, картографії та кадастру Сергій ЗАВАДСЬКИЙ

Додаток до пояснювальної записки

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу
Фізичні та юридичні особи, власники і користувачі земельних ділянок Захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері земельних відносин, спрощення адміністративних процедур при надані адміністративних послуг у сфері Державного земельного кадастру, підвищення якості надання таких послуг.

Спрощення процедури зміни виду цільового призначення земельної ділянки та його визначення в межах відповідної функціональної зони.

Надання безоплатного доступу фізичним та юридичним особам до всіх оприлюднених на Публічній кадастровій карті України відомостей Державного земельного кадастру

Надання безоплатного доступу фізичним та юридичним особам до всіх оприлюднених на Публічній кадастровій карті України відомостей Державного земельного кадастру за допомогою нових електронних сервісів, які розширюють можливості користування такими відомостями, дасть можливість фізичним та юридичним особам оперативного отримувати необхідну їм інформацію.

Можливість здійснення зміни виду цільового призначення земельної ділянки на підставі заяви власника (розпорядника, у визначених законом випадках – користувача) земельної ділянки, яка знаходиться в межах відповідної функціональної зони, виключає необхідність витрачати кошти на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для зміни цільового призначення земельної ділянки та час на отримання рішень органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень щодо віднесення земель до тієї чи іншої категорії

Адміністратори центрів надання адміністративних послуг та уповноважені посадові особи виконавчих органів органів місцевого самоврядування Спрощення процедур при надані адміністративних послуг у сфері Державного земельного кадастру.

Спрощення порядку проходження стажування у сфері земельних відносин адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та уповноважених посадових осіб виконавчих органів органів місцевого самоврядування, які мають право надавати відомості з Державного земельного кадастру.

Зменшення часу на надання адміністративних послуг у сфері Державного земельного кадастру та збільшення кількості таких послуг, що надаються

Проходження стажування у сфері земельних відносин адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та уповноважених посадових осіб виконавчих органів органів місцевого самоврядування, які мають право надавати відомості з Державного земельного кадастру без кваліфікаційних вимог до таких суб’єктів збільшить їх кількість (за рахунок відповідних вакантних посад), що дозволить скоротити час на надання центрами надання адміністративних послуг та виконавчими органами органів місцевого самоврядування адміністративних послуг
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування Покращення інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування при прийнятті управлінських рішень в частині управління земельними ресурсами, організації раціонального використання та охорони земель в межах їх повноважень, визначених законодавством Наповнення Державного земельного кадастру новими відомостями про його об’єкти, зокрема щодо функціональних зон територій, меж територій, на яких розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об’єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності та інших відомостей, які вносяться на підставі містобудівної документації, сприятиме прийняттю оптимальних управлінських рішень відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування при розпорядженні землями

В о. Голови Державної служби
України з питань геодезії, картографії та кадастру
Сергій ЗАВАДСЬКИЙ

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ