Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 801»

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 801»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 801» (далі – проект постанови) розроблено з метою приведення постанови Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 р. № 801 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру» у відповідність із вимогами положень статті 188 Земельного кодексу України, статей 5, 61 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та статті 19 Закону України «Про охорону земель».

Проектом постанови надається право виконавчим органам сільських, селищних, міських рад визначати перелік суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді, відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері використання та охорони земель, в межах повноважень, визначених законом.

Електронну версію проекту постанови розміщено на офіційному вебсайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (https://minagro.gov.ua) і на офіційному вебсайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://land.gov.ua).

Пропозиції та зауваження приймаються протягом місяця з дня оприлюднення за адресою:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру вул. Святослава Хороброго, 3, м. Київ, 03151; е-mail: land@land.gov.ua.

В. о. Голови                                                             Сергій ЗАВАДСЬКИЙ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від ___ _________ 2022 р. № ____

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2018 р. № 801

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 801 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2675), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _________ 2022 р. №____

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від
3 жовтня 2018 р. № 801

У назві, постановляючій частині постанови та назві Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру, затверджених зазначеною постановою:

слова «Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру» замінити словами «органами, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель».

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ