Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт»

Повідомлення
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт»

  1. Розробник: 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2. Стислий виклад змісту проекту:

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт» є забезпечення впровадження нормативно-правових та організаційних засад ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного та спеціального призначення.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру:  вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151; тел.: (044) 299 35 32, е-mail: land@land.gov.ua.

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                          Сергій ЗАВАДСЬКИЙ

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 2021 р. № Київ

Про затвердження Порядку ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт

Відповідно до частини другої статті 18 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт, що додається.

2. Внести до Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 22 липня 1999 р. № 1344, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                   Д. ШМИГАЛЬ

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2021 р. №

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України

У тексті Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. № 1344 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 30, ст. 1528; 2021 р., № 42, ст. 2542), слово «Держземагентство» у всіх відмінках замінити словом «Держгеокадастр» у відповідному відмінку.

________________

Порядок
ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт

Додаток 1
до Порядку

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт

Додаток 2
до Порядку

ЕЛЕКТРОННА ДОВІДКА
про взяття на державний облік топографо-геодезичних і картографічних робіт

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення державного обліку  топографо-геодезичних і картографічних робіт»

  1. Мета

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт» (далі – проект постанови) є забезпечення впровадження нормативно-правових та організаційних засад порядку ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного та спеціального призначення.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови розроблено на виконання положень підпункту 8 пункту 12 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».

Відповідно до статті 18 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» астрономо-геодезичні, нівелірні, гравіметричні, картографічні, аерозйомочні та інші роботи у цій сфері підлягають обов’язковому державному обліку з метою збирання матеріалів, їх оброблення, зберігання та використання.

Державний облік топографо-геодезичних і картографічних робіт здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до підпункту 13 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, Держгеокадастр здійснює ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт, організовує зберігання матеріалів, одержаних за результатами їх виконання.

Ведення державного обліку сприятиме уникненню дублювання топографо-геодезичних і картографічних робіт, підвищенню ефективності використання топографо-геодезичної і картографічної інформації, забезпеченню захисту держави та споживачів від неякісної топографо-геодезичної і картографічної інформації та продукції.

Крім того, проект постанови розроблено з метою приведення Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. № 1344, у відповідність із вимогами розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 294-р, яким визначено забезпечення здійснення покладених на Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15 «Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру» функцій і повноважень Державного агентства земельних ресурсів, що припиняється.

3. Основні положення проекту акта

Проектом постанови пропонується затвердити Порядок ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт та внести зміни до Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. № 1344.

4. Правові аспекти

У цій сфері правових відносин діють закони України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. № 1344 «Про затвердження Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови потребує погодження з Міністром аграрної політики та продовольства України, Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України та Державною регуляторною службою України.

Проект постанови потребує проведення цифрової експертизи Міністерством цифрової трансформації України.

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

Проект постанови не потребує проведення консультацій із заінтересованими сторонами.

Проект постанови потребує направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи.

Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної.

Проект постанови не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Для громадського обговорення проект постанови розміщено на офіційному вебсайті Держгеокадастру (https://land.gov.ua).

7. Оцінка відповідності

У проекті постанови відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

У проекті постанови відсутні положення, що стосуються прав і свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

У проекті постанови відсутні положення, які порушують принципи забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок. Проект постанови матиме однаковий вплив на представників обох статей.

У проекті постанови відсутні ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

8. Прогноз результатів

Реалізація проекту постанови забезпечить виконання вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», сприятиме підвищенню якості результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт та розвитку сучасного ринку топографо-геодезичних, картографічних і геоінформаційних послуг.

Реалізація проекту постанови матиме вплив на забезпечення впровадження нормативно-правових та організаційних засад порядку ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт, забезпечення захисту інтересів держави, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та фізичних осіб в отриманні та використанні неякісної топографо-геодезичної і картографічної інформації та продукції, підвищення рівня захисту та гарантованості прав споживачів.

Заінтересована сторонаВплив реалізації акта на заінтересовану сторонуПояснення очікуваного впливу
Держава та органи місце-вого самовря-дуванняЗабезпечення виконання організаційних засад порядку ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робітРеалізація проекту постанови дасть змогу підвищити ефективність здійснення державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності для підвищення якості результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт та розвитку сучасного ринку топографо-геодезичних, картографічних і геоінформаційних послуг, уникнення дублювання робіт
Суб’єкти господарювання, фізичні особиПідвищення прозорості та оперативності порядку ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт,  забезпечення додержання прав та інтересів суб’єктів господарювання та фізичних осіб у отриманні та використанні топографо-геодезичної і картографічної інформації та продукціїРеалізація проекту постанови забезпечить впровадження нормативно-правових та організаційних засад порядку ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт, створення умов для підвищення рівня захисту та гарантованості прав споживачів у доступі до сучасної та якісної топографо-геодезичної і картографічної інформації та продукції

В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру                                                               Сергій ЗАВАДСЬКИЙ
2021 р.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт»

Зміст положення акта законодавстваЗміст відповідного положення проекту акта
Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України
41. Функції з ведення Держкартгеофонду виконує визначене Держземагентством державне підприємство, яке належить до сфери його управління.41. Функції з ведення Держкартгеофонду виконує визначене Держгеокадастром державне підприємство, яке належить до сфери його управління.  
5. Систему органів виконавчої влади, організацій, підприємств, що формують Держкартгеофонд і взаємодіють з ним, становлять: Держземагентство; Міноборони; суб’єкти підприємницької діяльності, які належать до сфери управління Держземагентства; ….5. Систему органів виконавчої влади, організацій, підприємств, що формують Держкартгеофонд і взаємодіють з ним, становлять: Держгеокадастр; Міноборони; суб’єкти підприємницької діяльності, які належать до сфери управління Держгеокадастру;
7. Підприємства Держземагентства, які виконують загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, зобов’язані передавати Держкартгеофонду на зберігання оригінали матеріалів виконаних робіт.  7. Підприємства Держгеокадастру, які виконують загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, зобов’язані передавати Держкартгеофонду на зберігання оригінали матеріалів виконаних робіт.
17. Оригінали топографічних карт усіх масштабів та оригінали інших матеріалів постійного зберігання, які стали непридатними для використання, підлягають знищенню тільки з дозволу Держземагентства за погодженням з Укрдержархівом.17. Оригінали топографічних карт усіх масштабів та оригінали інших матеріалів постійного зберігання, які стали непридатними для використання, підлягають знищенню тільки з дозволу Держгеокадастру за погодженням з Укрдержархівом.    
28. Для створення нових та оновлення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів загальнодержавного призначення підприємствам Держземагентства та спеціальним підрозділам Міноборони вихідні матеріали надаються безоплатно.  28. Для створення нових та оновлення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів загальнодержавного призначення підприємствам Держгеокадастру та спеціальним підрозділам Міноборони вихідні матеріали надаються безоплатно.
30. Юридичні та фізичні особи, які втратили матеріали, що становлять державну таємницю, зобов’язані терміново повідомити про це Держземагентство або Міноборони (якщо воно виготовило ці матеріали) та інші державні органи.30. Юридичні та фізичні особи, які втратили матеріали, що становлять державну таємницю, зобов’язані терміново повідомити про це Держгеокадастр або Міноборони (якщо воно виготовило ці матеріали) та інші державні органи.  

В. о. Голови Державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадастру                                                            Сергій ЗАВАДСЬКИЙ

_____ ______________ 2021 р.

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
(доопрацьований станом на 29.10.2021)

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
(доопрацьований станом на 29.10.2021)

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ