Щодо внесення відомостей до Державних реєстрів сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 жовтня 2021 року № 317 “Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 7 грудня 2021 року за № 1582/37204,  не передбачено заяв встановленого зразка для внесення відомостей до державних реєстрів сертифікованих інженерів-землевпорядників та сертифікованих інженерів-геодезистів.

Відповідно до статті 66-1 Закону України «Про землеустрій» інженери-землевпорядники несуть відповідальність за достовірність інформації, яка подається до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, у порядку, встановленому цим Законом.

Положеннями статі 68 Закону України передбачено, що у разі зазначення сертифікованим інженером-землевпорядником завідомо неправдивих даних, що призвело до викривлення інформації в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників, Держгеокадастр зупиняє дію його кваліфікаційного сертифіката.

Згідно зі статтею 5-1 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» Держгеокадастр приймає рішення  про зупинення  дії кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста у разі зазначення ним завідомо неправдивих даних, що призвело до викривлення інформації в   Державному реєстрі сертифікованих інженерів-геодезистів.

Тому, Держгеокадастр рекомендує сертифікованим інженерам-землевпорядникам та сертифікованим інженерам-геодезистам особисто подавати заяви до Держгеокадастру про включення відомостей щодо них до державних реєстрів сертифікованих інженерів-землевпорядників та/або сертифікованих інженерів-геодезистів, за формами, що додаються.

Заява про включення інформації про сертифікованого інженера-землевпорядника до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

Ознайомитися з повідомленням про обробку персональних даних для сертифікованого інженера-землевпорядника можна за посиланням.

Заява про включення інформації про сертифікованого інженера-геодезиста до Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

Ознайомитися з повідомленням про обробку персональних даних для сертифікованого інженера-геодезиста можна за посиланням.

Рекомендації щодо заповнення Заяви

  1. З метою недопущення викривлення відомостей у Державних реєстрах сертифікованих інженерів-землевпорядників та сертифікованих інженерів-геодезистів у Заяві про включення відомостей до Державного реєстру у графі «місце роботи» необхідно вказати повне найменування суб’єкта господарювання (код за ЄДРПОУ), у складі якого працює сертифікований інженер, місцезнаходження/місце перебування фізичної особи – підприємця або реєстраційний (обліковий) номер платника податків (для сертифікованого інженера, який є ФОП).

Якщо сертифікований інженер змінив місце роботи, він подає нову Заяву до Держгеокадастру про включення відомостей до Державного реєстру і зазначає своє нове місце роботи.

Відповідно до пункту дванадцятого частини першої статті 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» основне місце роботи – це місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу.

Якщо сертифікований інженер-землевпорядник одночасно працює як фізична особа – підприємець та за основним місцем роботи у складі юридичної особи, він зазначає у графі «місце роботи»:  повне найменування юридичної особи (ЄДРПОУ), ФОП.

Якщо сертифікований інженер-землевпорядник або сертифікований інженер-геодезист працює за основним місцем в одного суб’єкта господарювання, а також ще за сумісництвом – у іншого суб’єкта господарювання, то він обов’язково зазначає про це у графі «місце роботи»

  1. Для спрощення та доступності громадянам, юридичним особам, органам місцевого самоврядування та іншим організаціям у користуванні відомостями з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників (інженерів-геодезистів) щодо розробників документації із землеустрою рекомендуємо у графі «місце провадження господарської діяльності» вказати адміністративно-територіальну одиницю, на території якої виконуються роботи із землеустрою (напр., Київська область, Вишгородський район)
  1. До заяви додається копія кваліфікаційного сертифіката.