Регламент роботи Громадської ради при Держгеокадастрі

ЗАТВЕРДЖЕНОрішенням Громадської ради приДержгеокадастріпротокол від 24 березня 2020 р.  РЕГЛАМЕНТроботи Громадської ради при Держгеокадастрі 1. Загальні положення  1.1. Регламент роботи Громадської ради при Держгеокадастрі (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради при Держгеокадастрі (далі – Громадська рада). 1.2. Робота Громадської ради є відкрито ...