Звіт про результати проведення громадського обговорення проєкту Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

1. Найменування органу, який проводив обговорення:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення:

проєкт Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021-2022 роки (з урахуванням зауважень, відображених у наказі Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) від 27.07.2021 № 458/21 «Про відмову в погодженні (непогодження) антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії картографії та кадастру на 2021–2021 роки» та обґрунтуваннях до відмови, надісланих листом Національного агентства від 02.08.2021 № 7-35324/0/1-21 «Про розгляд антикорупційної програми»).

3. Обговорення здійснювалося у формі:

– електронних консультацій з громадськістю у період з 11.08.2021 до 25.08.2021.

– обговорення на цьому відкритому засіданні Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру за круглим столом (24.09.2021).

4. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:

в обговоренні проєкту Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021–2022 роки (у новій редакції) активної зацікавленості громадськість не проявила, протягом проведення громадського обговорення пропозицій не надійшло.

Представники громадськості не виявили бажання взяти участь у відкритому засіданні Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру за круглим столом (на офіційному вебсайті Держгеокадастру було розміщено оголошення щодо запрошення до участі у цьому засіданні представників громадськості).

У цьому засіданні взяли участь члени Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру, а також працівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру.

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

проєкт Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021–2022 роки (у новій редакції) подати на затвердження в. о. Голови Держгеокадастру (підготувати проєкт наказу Держгеокадастру про затвердження Антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021–2022 роки (у новій редакції).

Затверджену Антикорупційну програму Держгеокадастру на 2021–2022 роки (у новій редакції) надіслати на погодження до Національного агентства у встановлений строк.