<strong>Інформація про механізми чи процедури за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру</strong>

Держгеокадастр налаштований на налагодження ефективної взаємодії із громадськістю та врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

З метою сприяння реалізації громадянами та їхніми об’єднаннями конституційного права на участь в управлінні державними справами, при Держгеокадастрі працює Громадська рада – колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, який утворюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами та здійснення громадського контролю.

Ознайомитися з інформацією про формування, склад та діяльність Громадської ради при Держгеокадастрі можна у розділі «Громадська рада».

Відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 976 Громадська рада при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації може проводити громадську експертизу діяльності органу виконавчої влади, при якому вона утворена.

З метою врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, а також забезпечення прозорості та відкритості діяльності Держгеокадастру, у розділі «Громадське обговорення нормативно-правових актів» здійснюється оприлюднення проектів нормативно-правових актів, інших розпорядчих документів, розроблених Держгеокадастром або за участю фахівців відомства, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави та інтересів широких верств населення. До кожного документу, що перебуває на стадії обговорення, можна висловити свої пропозиції та зауваження, які будуть передані на розгляд розробникам нормативного акта.

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2024 рік, затверджений наказом Держгеокадастру від 15.12.2023 № 410, розміщено у розділі «Консультації з громадськістю». У цьому ж розділі щокварталу оприлюднюються звіти про проведені консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою.

Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади та органи місцевого самоврядування пропозиції про поліпшення їхньої діяльності, викривати недоліки в роботі та оскаржувати дії посадових осіб.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни можуть звертатись до органів державної влади з пропозиціями. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Також висловити свої пропозиції та зауваження громадяни можуть під час особистого прийому громадян та/або зателефонувавши на телефонну гарячу лінію Держгеокадастру 0 800 300 808.

З графіком особистого прийому громадян можна ознайомитись за посиланням.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» передбачає порядок реалізації права громадянина на публічну інформацію та чіткі процедури її надання для органів влади.

Згідно з Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Ознайомитися з інформацією про порядок складення та подання запитів на отримання публічної інформації, строки розгляду запитів на публічну інформацію, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації можна за посиланням.

<strong> Орієнтовні плани проведення консультацій з громадськістю (щорічні)</strong>
<strong>Звіти про проведені консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою (щоквартальні)</strong>
<strong>Звіти про результати консультацій з громадськістю</strong>

Контактні дані

Корисні посилання