Шановний колего!

У разі коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками апарату Держгеокадастру, керівниками територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити Держгеокадастр та/або спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції перебувають під захистом держави (частини 2, 3 статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Гарантії державного захисту викривачів

Перелік встановлених Законом вимог, заборон та обмежень

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, повязаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність

Повідомлення може бути подано:

без зазначення авторства (анонімно) 

Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить конкретні фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, Голова Держгеокадастру продовжує термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

із зазначенням авторства 

Повідомлення підлягає перевірці у термін не більше тридцяти днів від дня його отримання, за результатами розгляду викривачу надається письмова відповідь.

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

Повідомлення може бути подано:

  • письмово з позначкою «Про корупцію» на адресу Держгеокадастру: вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151;
  • у скриньку для кореспонденції Держгеокадастру;
  • електронною поштою на адресу stopcorr@land.gov.ua (зразок повідомлення про корупцію);
  • за цією онлайн формою;
  • на особистому прийомі громадян керівником (працівниками) Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру (графік);
  • за телефоном безкоштовної «гарячої» лінії Держгеокадастру 0-800-300-808.

Відповідальним за розгляд повідомлень викривачів є Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру тел.: (044) 299-35-63, електронна адреса: anticor@land.gov.ua.

Надана Вами інформація  використовуватиметься керівництвом Держгеокадастру як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону Голова Держгеокадастру вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Інформація про результати розгляду повідомлень викривачів

Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

На внутрішньому порталі Держгеокадастру (http://portal.land.gov.ua/) забезпечено функціонування внутрішніх каналів зв’язку для повідомлень про можливе вчинення працівниками Держгеокадастру правопорушень, пов’язаних з корупцією, або інших порушень Закону (банер «Повідомити про корупцію»).