Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів»

Повідомлення
про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
«Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів»

  1. Розробник:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

2. Стислий виклад змісту проекту:

Метою прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів» є затвердження Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста (далі – Комісії) та затвердження форм документів (кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів), що видаються Держгеокадастром.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу на офіційному вебсайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Зауваження та пропозиції надсилати на адресу:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру,

вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151, тел. 299 35 44,

e-mail: land@land.gov.ua.

В. о. Голови Державної служби

України з питань геодезії,

картографії та кадастру                                                     Сергій ЗАВАДСЬКИЙ

Проект

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

______________________  Київ№ ______

Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів

Відповідно до статей 66, 661 і 68 Закону України «Про землеустрій», статей 51, 52 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 2 жовтня 2012 року № 5394-ІV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт», пункту 2 розділу ІІ ««Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 27 квітня 2021 року № 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, що додається.

2. Затвердити Порядок роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста, що додається.

3. Затвердити такі форми документів, що додаються:

кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника, що видається Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру;

витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників;

витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.

4. Заява для отримання витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів може бути подана до Держгеокадастру в паперовому або електронному вигляді (через офіційний вебсайт Держгеокадастру) з урахуванням норм Закону України «Про адміністративні послуги». Інформація з цих державних реєстрів у формі витягу надсилається на адресу, вказану суб’єктом звернення.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.07.2017 № 392  «Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2017 року за № 1044/30912.

6. Директорату аграрного розвитку у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр                                                                                 Р. ЛЕЩЕНКО

Додатки до проекту наказу:

Порядок роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника

Порядок роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста

кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника, що видається Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру

витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ станом на 11.08.2021

ТЕСТ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (М-Тест) станом на 11.08.2021