Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963»

Повідомлення
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2007 р. № 963»

1. Розробник

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

2. Стислий виклад змісту проекту

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963» (далі – проект акта) розроблено відповідно до положень підпунктів 47 та 57 пункту 4 розділу
І Закону України від 28 квітня 2021 р. № 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» з метою приведення Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2007 р. № 963 у відповідність із вимогами чинного законодавства.

3. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект акта розміщено на офіційному вебсайті Міністерства аграрної політики та продовольства України і на офіційному вебсайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб , їх об’єднань

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.

5. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій

Міністерство аграрної політики та продовольства України

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001; е-mail: minister@minagro.gov.ua.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, 03151; е-mail: land@land.gov.ua.

Перший заступник Голови                                  Анатолій МІРОШНИЧЕНКО

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ _________ 20__ р. № ____

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2007 р. № 963

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963 «Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняттям ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 55, ст. 2221, 2009 р. № 65, ст. 2271, 2010 р. № 13, ст. 628, 2010 р. № 47,
ст. 1528, 2011 р. № 85, ст. 3102, 2012 р. № 77, ст. 3121, 2016 р. № 61, ст. 2078, 2020 р. № 75, ст. 2388) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
(доопрацьований станом на 12.10.2021)